Doradztwo w zakresie badań finansowo-biznesowych

Ze względu na fakt, iż nadrzędnym celem MK Podatki jest dostarczanie swoim Klientom najcenniejszych informacji, które wspomagają procesy zarządzania oraz pozwalają osiągać wyznaczone cele – oferujemy specjalistyczne badania finansowo-biznesowe.

Nasza wiedza i doświadczenie będzie szczególnie przydatna przy badaniach, przeglądach oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych, doradztwie z zakresu rachunkowości i obsłudze podatkowej od outsourcingu po zarządzanie i nadzór.

Oferujemy również pomoc przy przygotowaniu spółek do wejścia na giełdę oraz wspieramy merytorycznie działania z zakresu fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń przedsiębiorstw.

badania finansowo-biznesowe

Charakterystyka oferty

icon

Identyfikacja ryzyka inwestycyjnego

icon

Audyt oraz analiza firm, branży i specyfiki Klientów

icon

Przygotowywanie strategii negocjacyjnych

icon

Specjalistyczne doradztwo Due Diligence