Korporacyjna zgodność z przepisami

  • Przeprowadzanie pełnych audytów obejmujących stwierdzenie nadużyć finansowych I nadużyć w sprawozdawczości
  • Wykazanie niewłaściwego wykorzystania środków finansowych
  • Zapewnienie Rozwiązań dla zażegnania konfliktu interesów
  • Identyfikacja Nieprawidłowości w zarządzaniu zasobami ludzkimi i/lub w Zawieraniu umów

Oferujemy usługi korporacyjnej zgodności z przepisami skierowane do przedsiębiorstw i organizacji różnej wielkości i we wszystkich branżach, zapewniając spokój ducha I świadomość, że Państwa firma spełnia wszystkie wymogi dotyczące sprawozdawczości i zgodności z przepisami.

Nasze usługi w zakresie zgodności z przepisami obejmują pełne audyty, zarówno w celu weryfikacji spójności sprawozdawczości finansowej, jak również lokalizowania i identyfikacji wszelkich możliwych lub faktycznych nadużyć w zakresie działalności finansowej i/lub sprawozdawczej. Nasze doświadczenie w dziedzinie księgowości dochodzeniowej pozwala nam ujawnić sytuacje sprzeniewierzenia środków finansowych.

Ponadto, nasze doświadczenie pozwala nam zapewnić trwałe sposoby rozwiązania potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów w ramach organizacji lub w relacjach biznesowych. Możemy również współpracować z Państwem w celu zidentyfikowania wszelkich nieprawidłowości w działalności związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi lub zatrudnieniem w Państwa firmie.


nowa-firma

Charakterystyka oferty

icon

Wykazanie nadużyć w systemach wynagradzania i wydatkach

icon

Identyfikacja I rozwiązywanie konfliktu interesów

icon

Identyfikacja nadużyć w sprawozdawczości finansowej

icon

Uzgodnienie błędnej sprawozdawczości dot. zapasów

icon

Identyfikacja niewłaściwego wykorzystania środków finansowych