Doradztwo i zarządzanie kryzysowe przedsiębiorstwem

Zapewniamy profesjonalne wsparcie z zakresu zarządzania kryzysowego przedsiębiorstwem (z języka angielskiego Turnaround Management),
które jako specjalistyczna dziedzina zarządzania, skupia się na
wyprowadzaniu organizacji z problemów finansowych,
organizacyjnych, logistycznych i innych.

W skład usług związanych z pomocą w zarządzaniu przedsiębiorstwem
w czasie kryzysu wchodzi m.in. określenie problemów, odnalezienie
i likwidacja ich źródła, naprawienie wszelkich szkód powstałych do
czasu likwidacji problemu oraz stworzenie i wdrożenie nowych
rozwiązań pozwalających przedsiębiorstwu wyjść z kryzysu
oraz podnieść konkurencyjność i efektywność.

Podstawowym celem jest reorganizacja i ochrona przedsiębiorstwa
przed bankructwem oraz utrzymanie samowystarczalności
przy prowadzeniu dochodowej działalności.

doradztwo i zarzadzanie kryzysowe przedsiebiorstwem

Planowanie działalności przedsiębiorstwa i restrukturyzacja

icon

Restrukturyzacja zadłużenia

icon

Restrukturyzacja kreatywna (rozwojowa)

icon

Restrukturyzacja antycypacyjna

icon

Restrukturyzacja dostosowawcza (adaptacyjna)

icon

Restrukturyzacja naprawcza

icon

Restrukturyzacja finansowa

icon

Restrukturyzacja marketingowa

icon

Restrukturyzacja operacyjna

icon

Restrukturyzacja organizacyjna

icon

Zmiany systemu zarządzania przedsiębiorstwem

icon

Restrukturyzacja produktowa

icon

Restrukturyzacja techniczna

icon

Restrukturyzacja technologiczna

icon

Restrukturyzacja zasobów przedsiębiorstwa

icon

Restrukturyzacja zatrudnienia

icon

Diagnoza i ocena strategiczna przedsiębiorstwa

icon

Redukcja kosztów

icon

Plany zarządzania kryzysowego

icon

Prognozy finansowe

icon

Wdrażanie planów
oraz strategii

Rozwiązywanie problemów finansowych

icon

Planowanie reorganizacyjne

icon

Analiza rachunku przepływów pieniężnych

icon

Planowanie przedupadłościowe

icon

Spotkania z wierzycielami, bankami, sprzedawcami oraz klientami

icon

Wdrażanie strategii odzyskiwania równowagi

icon

Pozyskiwanie kapitału

icon

Restrukturyzacja finansowa

icon

Identyfikowanie oraz kontakt z właściwym środowiskiem inwestorskim

Ocena wydajności przedsiębiorstwa

icon

Ocena gotowości strategicznej

icon

Ocena gotowości operacyjnej

icon

Ocena jakości zarządzania

icon

Ocena wydajności pracy

icon

Ocena produktywności

icon

Strategie wyjścia

icon

Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa

icon

Zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej