Warunki Korzystania ze strony

Przedruk

Jakkolwiek treści zawarte na stronie podlegają ochronie prawa autorskiego i zabronione jest ich bezprawne wykorzystanie, istnieje możliwość ich przedrukowania. Wszystkie artykuły zamieszczone na stronie www.mkpodatki.com podlegają prawu do przedruku, jednak pod pewnymi warunkami:

  • Należy wyraźnie podać źródło artykułu i zamieścić aktywny link do strony źródłowej.
  • Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści artykułu. Muszą być zachowane wszystkie linki w nim występujące.
  • Wolno przedrukować fragment artykułu jedynie wtedy, gdy nie zmieni to jego sensu.
  • Przedrukowany artykuł wolno umieścić tylko na stronach tematycznie związanych z prezentowanymi w nim treściami.

Zabrania się umieszczania przedrukowanego artykułu na stronach sprzecznych z polskim prawem, nagannych moralnie lub stronach zawierających spam.

Cytowanie/przypisy

Możliwe jest cytowanie treści zawartych na stronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przypis do strony wygląda następująco:
Tytuł artykułu, http://www.mkpodatki.com (data).

Np.
Publikacja naukowa, http://www.mkpodatki.com (31.03.2013).

Linkowanie do strony

Umieszczanie linków do strony www.mkpodatki.com z innych stron/blogów jest możliwe, a nawet pożądane, pod warunkiem, że nie będą to strony/blogi sprzeczne z polskim prawem, dobrymi zwyczajami, ani zawierające spamu w jakiejkolwiek postaci.

Zmiany

www.mkpodatki.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Warunkach Korzystania ze strony.

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo, że na stronie www.mkpodatki.com niejednokrotnie prezentowane są praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego co podano. Porady, jakie się pojawiają powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.